Przedszkole Mi Mundo

Mi Mundo to prywatne przedszkole językowe zlokalizowane w Łodzi, w którym jednak czesne zależy od dochodu rodziców. Szczególną uwaga zwracana jest na fakt by do placówki mogło uczęszczać jak najwięcej dzieci, ponieważ mogą one uzyskać coś wartościowego i ważnego, co będzie dla nich cenne również w późniejszym życiu. Jako prywatne przedszkole, w ramach czesnego proponowane są różnorodne i dostępne dla każdego dziecka zajęcia. Bogata oferta nie zostawia czasu na nudę, zapewnia wszechstronny rozwój dziecka i pobudza ciekawość świata.

zadzwoń, porozmawiajmy